Sammakorn Place Rangsit

Address

เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้อยู่อาศัย ในย่านถนนรังสิต-นครนายก โดยเน้นความสะดวกสบายครบวงจร สำหรับผู้เดินทางผ่านไปมาและเป็นแหล่งนัดพบของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโดยรอบ ภายใต้แนวคิด“ ชีวิตทันสมัย ใกล้บ้าน” เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550

Project Information